Oslo Damekors venner

Oslo Damekors venner.

Ønsker du å støtte koret vårt kan du melde deg inn i korets vennegruppe.

Å være med i vennegruppen innebærer at du betaler 500 kr. i året eller evt. annet ønsket beløp.

Som venn av koret vil du få tilsendt informasjon om korets konserter og virksomhet. 

Du får korets årsberetning og blir invitert til en åpen øvelse i løpet av året.

I tillegg blir du invitert når vi har huskonsert og du får muligheter til å reservere plasser på konserter.

I jubileumsåret 2020 vil det også  vanke noen overraskelser til våre støttemedlemmer.

Kontonr: 1506 05 14469

Vipps: Oslo Damekor(#512804)

Velkommen som venn av Oslo Damekor.