A – B

Bort allt vad oro gjör

Bort allt vad oro gör S1
Bort allt vad oro gör S2
Bort allt vad oro gör A1
Bort allt ved oro gör A2


Bruremars fra Valsøyfjord

Bruremarsj fra Valsøyfjord S1
Bruremarsj fra Valsøyfjord S2
Bruremarsj fra Valsøyfjord A1
Bruremarsj fra Valsøyfjord A2


Bruremarsj – Knoph

Bruremarsj – Knoph S1
Bruremarsj – Knoph S2
Bruremarsj – Knoph – S2 sang
Bruremarsj – Knoph A1
Bruremarsj – Knoph – A2
Bruremarsj – Knoph – A2 sang

Bæ, bæ lille lam

Bæ, bæ lille lam S1
Bæ, bæ lille lam S2
Bæ, bæ lille lam Alt

Oslo damekor – Nordens eldste damekor stiftet i 1870