Alle innlegg av ODK-admin

De lange strofene: Kvinnes minne i Oslo Damekor

– Dette var jo vår oppvekst, vår familie, sier Frøydis Gustavsen. Vi møtes i Botanisk Hage på Kristi Himmelfartsdag. Hun har tatt kontakt via Facebook, og da vi forsto hvilket skattkammer av korhistorie hun satt inne med, skyndte vi oss å ta kontakt. Det er rart med det: Med felles plattform i Oslo Damekor er det som om vi har kjent hverandre lenge, fra det øyeblikket vi finner hverandre.

Frøydis’ første møte med Oslo Damekor, ca, 1941. Foto: Privat

– Jeg var bare spedbarnet første gang jeg ble introdusert for koret, forteller hun. Damene – morens venninner i koret – var «tanter», både for henne og søsknene. Mange av disse var gift med sangere i «Oslo Sangforening av 1864», Damekorets broderforening.

Christiania Arbeidersamfunds sangforening ble startet kort tid etter at Samfundet var etablert, i håp om å skaffe flere medlemmer til den gode sak. Frimurerne, studentene, håndverkerne og handelsstanden hadde jo allerede kor på plass, og korsang hadde fått en voldsom popularitet over hele Norge. Det var kanskje landets første organiserte fritidstilbud?

I motsetning til de eldre mannskorene, hadde jo Arbeidersamfundet også et kvinnelig rekrutteringspotensiale. Ettersom Samfundet begynte å få kvinnelige medlemmer på slutten av 1860-tallet, vokste ideen frem hos Andreas Johnson – lærer på den nybygde Grønland skole, og senere fattigforstander – og sangforeningens dirigent, Erik Hoff: Hva om også arbeiderkvinner fikk et kor?

Christiania Arbeidersamfunds Kvinnesangforening ble dermed opprettet for «at samle damer med interesse for sang, for saa at vække trang til god underholdning, bistaa ved fester for syke og gamle saalangt foreningen formaar, samt gjensidig forstaaelse og hygge blant damerne.», og det meldte seg raskt 100 sangerinner. Helt smertefritt gikk det ikke – etter få år så man det som nødvendig å sikre at søkere til koret hadde vitner på akseptabel vandel. Kanskje var dette sett på som ekstra nødvendig fordi båndene til den mannlige sangforeningen var så sterke: I minst femti år var de fleste større opptredener i fellesskap mellom de to korene, og de hadde gjerne samme dirigent. I en tid der folkeopplysningsidealene sto sterkt og fritidstilbudet var svart begrenset, ble dette en upolitisk arena der menn og kvinner kunne møtes fritt. Og dermed er vi tilbake til Frøydis og hennes families historie i koret.

Oslo Damekor ved 60-årsjubileet i 1930. Nyvalgt formann Regina Olafsen sitter i midten, flankert av dirigent M. Opaker og visedirigent Wolfgang Olafsen, Regine Olafsens sønn. Foto: Privat

De nære båndene mellom de to korene førte til nye familiebånd over flere generasjoner. Frøydis’ mormor og grandtante, mor og tante, sang alle i damekoret gjennom hele livet. Morfaren og faren sang i mannskoret, og onkelen dirigerte i perioder begge kor. Mormoren, Regina Olafsen, var damekorets ubestridte formann i flere tiår. Frøydis forteller:

– Min mormor var jo liksom «sånn». Hun var en ledertype, og flink! Hun har vært mitt forbilde, på så mange måter.

Lederposisjoner var ikke lett tilgjengelige for kvinner på 1930-tallet, men i koret var det mulig å utfolde seg. Og Regina sørget for at Oslo Damekor hadde en plass i offentligheten, fikk avisoppslag, var med på radiosendinger, og fortsatte med det veldedige oppdraget som lå til grunn for korets opprettelse.

I slutten av oktober 1936 hadde både dame- og mannskoret flyttet inn i Oslo Maskinistforenings lokaler i Arbins gate 1. Mannskoret øvde på onsdager, og damekoret på torsdager. Da 2. verdenskrig begynte, ble koret et viktig samlingssted for medlemmene – og dessuten en sted der man kunne gjøre en innsats: Maskinistforeningen hadde medlemmer på skip over hele verden, og damekoret sang til inntekt for deres familier. Damekoret slapp dessuten inn i fengsler for å synge for fanger – noe formannen nok var særlig opptatt av, siden en av hennes sønner satt på Grini før han ble sendt videre til tyske fangeleirer. (Han kom heldigvis tilbake!)

Da krigen var over, sto damekoret på slottsplassen for å ønske kongefamilien velkommen hjem. Som takk aksepterte kronprinsessen invitasjonen til korets 75-årsjubileum høsten samme år. I siste liten måtte hun melde avbud på grunn av sykdom, og kronprinsen og hennes adjutant stilte i hennes sted.

Regina Olafsen, stående bak Kronprins Olav, holder tale for kronprinsessen i Universitetets Aula på korets 75-årsjubileum. Foto: Privat

Talen til æresgjesten var for lengst innøvd, og gode råd kunne vært dyre, men Regina visste råd: Regina fremførte kronprinsessens tale som planlagt, og ba kronprinsen overbringe den til sin hustru. Så sang koret «Sangermotto», skrevet av dirigenten M. Opaker (man hadde ikke fornavn, på den tiden) til jubileet, som feirer sangens evne til å gi oss styrke i hverdagen så vel som i mer krevende tider.

Else Bryde-Erichsen forsøkte å melde seg inn denne høsten, 1945, men det var simpelthen umulig! Selv mente hun at det nok var ganske kaotiske tilstander og lite orden på sakene denne fredshøsten – at euforien over å kunne feire jubileet i fredstid nok gjorde at koret var seg selv nok disse månedene. For oss som har planlagt jubileumskonsert gjennom pandemi, er det nok vel så sannsynlig at koret rett og slett ikke ønsket seg nye sangere på toppen av alt annet en slik feiring krever… Vi kommer tilbake til Else, men først skal vi avlutte Frøydis’ historie i koret.

For selvfølgelig begynte også Frøydis og hennes søster i Oslo Damekor! De ble ikke like mange år som sine formødre – livet tok andre veier – men da koret feiret 90 år i 1960, var de fortsatt korets unge maskoter.

Fra 90-årsjubileet i Universitetets aula. Frøydis er nr. 6 fra høyre, første rad. Foto: Privat

Frøydis hadde fått sydd seg ny, hvit kjole for anledningen, og de hadde arbeidet hard med å få de lange strofene og intrikate harmoniene i Johan Kvandals «Stille» – jubileets bestillingsverk – til å sitte.

Ser du damen i midten, i den mørke kjolen? Marit Tennfjord ble Oslo Damekors dirigent i 1950, og det var hun i 36 år. Fru Tennfjord var velutdannet, streng og dyktig, og kunne skremme de lyseste tonene ut av deg ved å sende et skarpt blikk. (Det har jeg selv erfart ofte nok, for hun var min grandtante.) Else Bryde-Erichsen, som måtte vente til januar 1946 før hun fikk meldt seg inn i koret, ble etterhvert korets styreleder fra 1974 til 1986. Da stemmen ikke lenger holdt, fortsatte hun som passivt medlem helt til det siste – og da hun døde, i oktober 2016, ringte barna hennes til oss første torsdagen etter. De visste jo at koret ville være samlet da, i Arbins gate, som vi alltid er på torsdager fra 18.30 til 21.00. Selvfølgelig sang vi «Stille» i begravelsen hennes, slik vi gjorde det for Erna, Trines mamma, og for så mange andre tidligere medlemmer siden 1960.

For selv om Frøydis’ historie er unik, har fellesskapet i Oslo Damekor ikke endret seg så mye. Kleskoden på konsert er kanskje sort, heller enn hvit. Vi har feiret vårt første interne ekteskap. Men Sonja, som meldte seg inn høsten 1963, er fortsatt en av oss. Kari og Elisabeth og Tanja og Anne Gro og Linda kan også regne medlemskapet sitt tilbake til et annet årtusen (!). Vi har sunget oss gjennom en pandemi og inn i en ny krig i Europa, og kan feire 150 år halvannet år på etterskudd, med flere medlemmer enn vi har hatt på mange tiår.

Til den feiringen kommer Frøydis, så vel som slektninger av både M. Opaker og Johan Kvandal, som representanter for den historien koret forvalter. Og selvfølgelig skal vi synge både «Stille» og Sangermotto»!

Jubileumskonserten 3. juni kl. 17 i Oslo Rådhus er gratis, men du må hente billett her: https://oslodamekor.ticketco.events/no/en/e/oslo_damekor_150_aar__jubileumskonsert_i_oslo_raadhus

Har du en historie i Oslo Damekor? Ta gjerne kontakt på post@oslodamekor.no

Tekst: Anna Buverud

Invitasjon til fest i Oslo Rådhus 3. juni kl. 17

OSLO KOMMUNE og OSLO DAMEKOR har gleden av å ønske velkommen til festkonsert i Oslo Rådhus i anledning av at Oslo Damekor fyller 150 år.

Konserten er gratis, men billett fra TicketCo må vises ved inngangen. Din gratis billett henter du ut her:

https://oslodamekor.ticketco.events/no/nb/e/oslo_damekor_150_aar__jubileumskonsert_i_oslo_raadhus

Sammen med fantastiske Åse Kleveland, og et stjernelag av musikere, vil vi feire med storslått konsert hvor repertoaret er hentet fra korets lange og tradisjonsrike historie. I tillegg har vi tatt med nye komposisjoner fra det rike norske damekor-repertoaret. Vi synger musikk av Kvandal, Opaker, Holm Foosnæs, Solem, Arnesen. To gjeve urfremføringer står også på programmet; Ola Gjeilo har skrevet jubileumsverk over “Month after month” av Emily Bronte for anledningen. I tillegg har korets egen Anne Aukrust komponert over Henrik Ibsens dikt “Til Kvinden”.

Hjertelig velkommen!

Oslo Rådhus klar for fest! .
Foto: Ingunn Gjørva

Priset være Kvinden!

Priset være Kvinden! (og jubileer som lar vente på seg, måned etter måned, år etter år).

Oslo Damekor er etter hvert blitt en gammel dame. Det er kanskje ikke lenger mulig å skjule.

Faktisk så liker vi å smykke oss med at vi er Nordens eldste forening av syngende kvinder. «Christiania Arbeidersamfunds Kvinnesangforening«, som vi het den gangen i den spede oppstart 3. desember 1870.

Så gikk det slik til at vi etter første verdenskrig mistet støtten fra Arbeidersamfundet. Damene så sitt snitt til å fiffe oppover og gikk for det noe mer tidsriktige navnet «Christiania Damekor».

I de hektiske mellomkrigsårene kom endringene raskt og fra 1925 het ikke byen Christiania lenger, men Oslo. Damene fulgte opp med «Oslo Damekor». Det navnet har vi beholdt siden, og ifølge krøniken har det ikke vært diskutert noen navneendring etter det.

Et kor med lange og gode tradisjoner, og masse gode minner.

Mange av disse minnene er godt bevarte hemmeligheter, gjemt i noteskapet vårt i Arbindsgate 1.

Notedugnad
Notetskapet i Arbinsgate

Det må være en drøm for enhver historiker eller riksantikvar å få lov å slå seg løs i det skapet. Der ligger det ikke bare årevis, men altså «hundreårsvis» med pugging og innøving. Uleselige noter på silkepapir, håndskrevne kråketegn og utslitte ulovlige kopier av kopier av originaler.Disse damene har sunget alt. Det forteller det gamle skapet med både bløte og lange konsonanter. Danske og norske, sidemål og Håvamål.

Med tid og stunder tenker jeg riksantikvaren får ta en titt. De skal vel dit til slutt alle sammen – notene.

Noen av sangene tas det spesielt godt vare på. De hentes fram igjen, og igjen. De skal ligge i ryggmargen, i korets kulturelle skolesekk.

Da koret hadde en notedugnad for noen år tilbake fant vi et «sangermotto» skrevet til Oslo damekor av daværende dirigent M. Opaker, i frigjøringsåret 1945.

Originalnoten til Sangermotto fra 1945
M. Opaker, korets dirigent fra 1918-1948

Sangermottoet foreller hvordan en sang nettopp smyger seg inn i hjertet, børster bort støvet og «gjør oss fri og glad i sinn». Og det er sant som det er sunget; I de to lange korona-årene hvor vi ikke har kunnet samles inne, har vi hatt dette med oss på små «pop-up» konserter utendørs rundt omkring i Oslo. Sunget av full hals – firstemt.

Sangermottoet tar vi med oss inn i jubileumsrepertoaret vårt.   

En rekke verk er tilegnet koret i årenes løp, deriblant vakre Stille av Johan Kvandal med tekst av Einar Skjæraasen. Den ble tilegnet og framført av koret i forbindelse med vårt 90-årsjubileum i 1960. Vi har den også med til vårt 150 årsjubileum, for vi blir aldri ferdige med å tolke hverken teksten eller tonesettingen. Og hver gang den tas opp av sekken og innøves på nytt,  får den ny drakt og ny identitet.  Litt vanskelig er den, men aldri kjedelig. Alltid vakker.

Engang før sommeren i 2019,  i en virkelighet før Covid «da alt var så behagelig og verden var diskret» tok vår styreleder på seg høye heler og en alt annet enn diskret leppestift, og reiste til New York. Planen var like enkel som den var (u)sikker. Hun skulle overtale selveste Ola Gjeilo til å skape noe helt nytt og eget for oss. Noe vi kunne ha med inn i vår neste epoke frem mot 200 år, men som først og fremst skulle urfremføres i Oslo Rådhus 3. desember 2020.

Lett som en plett for vår dame.

Anna in The Big Apple

Og med seg med seg hjem i kofferten hadde Anna «Month after Month»

På noten står det «Composed for the 150th Anniversary of Olso Damekor, December 3rd, 2020”. Og helt til høyre på noten, over der det står «Music: Ola Gjeilo», står det «Lyrics: Emily Brontë».

Jeg sier ikke mer. Annet enn at Ola Gjeilo holdt det han lovet.

Dessverre ble vi introdusert for et virus som ville noe ganske annet, men den som venter på noe godt venter som kjent ikke forgjeves.

Som sagt, mer kan jeg ikke si. Du får høre selv.  Oslo Rådhus 3. juni 2022. 

Som nevnt i innledningen, Oslo Damekor er etter hvert blitt en gammel dame. Det er ikke lenger mulig å skjule når vi nå skal feire våre 150 år.

Til å være i sitt 150`ende og `no år er hun nettopp nå på sitt mest vitale.

For denne gamle damen rommer snart 50 flotte og flinke unge damer med talenter langt på utsiden av bare en vakker stemme og et vakkert utseende 😊. Noen kan også komponere!

I vårt repertoar av sanger har vi én vi er spesielt stolt av. Den er komponert av en av damene i koret vårt, og vil med stolthet bli fremført på jubileumskonserten.

Anne Aukrust satt i 2020 melodi til en vakker tekst skrevet av selveste riks-dikteren selv, Henrik Ibsen. Han holdt for øvrig til  i etasjen under oss, i Arbinsgate 1. Det som nå er blitt Ibsenmuseet.  

Komponist og korist Anne Aukrust

Diktet ”til Kvinden” skrev Henrik Ibsen i 1859. I den tiden var slike lovord om kvinnen en heller sjelden kost. Men ikke i dag! Og ikke når vi skal feire jubileum.

«Gjærende saft gjennem aarene gaar. Der modnes den til sist, som løvkrans over kvist – Priset være kvinden hvor sangbølgen går!»

Velkommen til Jubileumskonsert i Oslo Rådhus 3. juni!

Skrevet av Linda Bredal

Foto: Ingunn Gjørva/Anna Buverud

En 150-åring det er verdt å vente på

Hvor lenge kan man egentlig vente med å feire et jubileum? Når alderen er høy og pandemien spenner bein på jubilanten, bør halvannet års utsettelse være godt innenfor det akseptable.

2020 skulle være det store jubileumsåret for Oslo Damekor – da fylte Nordens eldste damekor hele 150 år. Den opprinnelige planen var å markere 150-årsjubileet med en storslått konsert i Oslo rådhus 3. desember 2020 – på dagen 150 år etter at koret ble stiftet i 1870. Det satte imidlertid korona-pandemien en stopper for. Jubileumsdagen ble i stedet markert med stemningsfull sykehjemssang i tråd med korets opprinnelige formål.

Sykehjemssang er en lang tradisjon for koret.

Utover våren 2021 steg håpet i takt med varmegradene og nedgangen i smittetall, og vi begynte å planlegge en forsinket jubileumskonsert i juni 2021. Heller ikke det viste seg å være mulig på grunn av antallsbegrensninger og andre pandemitiltak. Men vi fikk gjennomført både korseminar på Hvaler før sommerferien og julekonsert i Bygdøy kirke i desember. Så alt i alt kom vi ikke så verst ut av pandemiåret 2021.

I Oslo Damekor har vi planlagt og forberedt oss, måttet endre planene og startet planleggingen på ny. Vi har sett årstidene komme og gå – ikke bare én men flere ganger. Noen av kormedlemmene har sluttet, og mange nye har kommet til. Vi har slitt oss gjennom digitale øvelser, øvelser med 2-meters avstand, øvelser med bare deler av koret tilstede og utendørsøvelser i kuldegrader og bålrøyk. Vi har pugget tekst, hørt på lyttefiler og blitt inspirert av ulike Spotify-innspillinger av sangene vi skal framføre.

Corona-øvelse rundt bålpannen.

Nå står vi foran en ny vår, vaksinedekningen er høy og vi satser på at koronaviruset tar seg en lang sommerferie. For nå skal det skje – vi skal endelig gjennomføre den store jubileumskonserten vår, i Oslo rådhus slik vi opprinnelig hadde planlagt, med full sal, flotte musikanter og spennende gjester både på scenen og i salen. Vi ønsker gamle og nye venner av koret velkommen og oppfordrer alle til å holde av fredag ettermiddag 3. juni og feire forsinket 150-årsjubileum sammen med oss.   

Feir med oss i Oslo Rådhus
3. juni 2022 kl. 17!

Tekst skrevet av Gunhild Wøien. Foto: Ingunn Gjørva. Historisk bilde: fotograf ukjent.

En lørdag i mars

Lørdag 19. mars 2022 var det endelig tid for et nytt heldags kor-seminar for Oslo Damekor. Nå er vi i innspurten til jubileumskonserten 3. juni, og da gir et korseminar oss en enestående anledning til å ha sammenhengde tid sammen for virkelig å finpusse repertoaret. Vi fikk være på vakre Fagerborg menighetshus, dirigent Marianne Husby Berg inspirerte som alltid, solen skinte og alle hjerter gledet seg.

I løpet av korseminaret fikk vi også hatt en minikonsert: nemlig et sangoppdrag for Norges Korforbund Oslo-Akershus under deres årsmøte på Litteraturhuset, gjennomført to år forsinket. Vi hadde egentlig fått oppdraget i mars 2020 siden det var jubileumsåret vårt, men korona….

Her er noen glimt fra dagen:

Fagerborg menighetshus. Foto: Annabel Lee
Klare for seminar. Foto: Ingunn Gjørva
Vi venter på å få synge på Litteraturhuset. Foto: Runa Hovland
Dirigent og styreleder i passiar på Litteraturhuset. Foto: Annabel Lee
Pause på Litteraturhuset. Foto: Annabel Lee
Dirigent Marianne ved flygelet. Foto: Ingunn Gjørva
Lunsjpause i solen. Foto: Ingunn Gjørva
Oslo Damekor